§ 1 Prawo korzystania

1. Z Biblioteki mogą korzystać wszyscy.
2. Korzystanie z wypożyczalni i czytelni jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się jest zobowiązany:
- okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;
- wypełnić kartę zapisu i podpisać zobowiązanie.
4. Podpisując zobowiązanie do przestrzegania regulaminu, Czytelnik stwierdza jednocześnie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, których administratorem jest Biblioteka. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Nie udostępnia się książek osobom nietrzeźwym.

§ 2. Wypożyczanie do domu

1. Wypożyczyć można jednocześnie 3 książek na okres 30 dni.
2. Przedłużenie terminu zwrotu może nastąpić po uzyskaniu zgody bibliotekarza. Bibliotekarz ma prawo odmowy prolongaty, jeśli książka została zamówiona przez innego czytelnika.
3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem, jeżeli są one poszukiwane przez innego czytelnika.
4. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o księgozbiorze, pomaga w doborze literatury.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.

§ 3. Poszanowanie i zabezpieczenie książek

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania zależy od aktualnej wartości książki na rynku. Czytelnik może dostarczyć do Biblioteki identyczny egzemplarz.
3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienie w sprawie zwrotu książek, płaci karę.                                                                                                                                        
4. Biblioteka może podać do publicznej wiadomości nazwiska osób złośliwie uchylających się od zwrotu książek i dochodzić roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego (czytelni)

1. Zbiory Czytelni udostępniane są na miejscu.
2. Istnieje możliwość (w szczególnych przypadkach) wypożyczenia niektórych książek "na noc", o czym decyduje bibliotekarz.

§ 5. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.

 

  POLUB NAS NA FACEBOOKU

LISTA ŻYCZEŃ

Okienko to jest dla Was!

Dzięki niemu możecie napisać do nas Wasze propozycje książek oraz wszytko to, co jest związane z naszą biblioteką !

trwa inicjalizacja, prosze czekac...GBP

Użytkowników : 5
Artykułów : 104
Zakładki : 56
Odsłon : 154998


prosze czekac... GBP
prosze czekac.. konkursy

© 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni