Pierwsze wzmianki o tworzeniu biblioteki w Lubochni pochodzą z lat 1914-1918, kiedy to członkowie Kółka Rolniczego pod przewodnictwem ks. Franciszka Żebrowskiego, zaczęli sprowadzać do gminy książki i gazety. Przedwojenną, dość zasobną bibliotekę zniszczyli Niemcy.

Od 1947 roku gmina korzystała z biblioteki wędrownej. Do rozwoju własnej biblioteki przyczyniła się nagroda Rady Państwa w postaci 150 książek za zdobycie III miejsca w konkursie na sprawozdanie z działalności gminy w 1947 roku. W 1948 r. Zarząd Gminy zakupił dalsze partie książek na sumę 50 000 złotych. Było ich ponad 950 tomów.  Bibliotekę Gminną otwarto 15 sierpnia 1948 roku. Mieściła  się ona w budynku Zarządu Gminy, a jej kierownikiem została Maria Bukowska. Z biegiem czasu, kiedy zaczęło przybywać księgozbioru, postanowiono przenieść bibliotekę do budynku prywatnego, ponieważ nie było w owym czasie innego pomieszczenia.  Za wynajem lokalu płaciła gmina.  Z czasem odeszła z pracy pani Maria Bukowska, a na jej miejsce została zatrudniona na pół etatu emerytowana nauczycielka języka polskiego, pani Irena Górska.  Później do pomocy w pracy dołączyła pani Teresa Kagankiewicz. Biblioteka wzbogaca się w coraz to nowe pozycje, przybywa też coraz to więcej czytelników. Po odejściu Teresy Kagankiewicz, do pracy w bibliotece zatrudniono Janinę Bieniek (obecnie Spała). Po odejściu pani Górskiej  Kierownikiem GBP w Lubochni została Janina Spała, która sprawowała tę funkcję do 2003 roku.


Historia Biblioteki w Glinniku rozpoczyna się 19.04.1958 roku. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Gminnej Spółdzielni, na wniosek Jana Stańdo, przeznaczyło na zakup 60 książek do tworzonej pod patronatem Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Glinniku  biblioteki kwotę 1376 zł. Uroczyste otwarcie Gromadzkiej Biblioteki w Glinniku nastąpiło 01.07.1958 r. Biblioteka mieściła się w pomieszczeniach archiwum Prezydium GRN w Glinniku. Funkcję bibliotekarki powierzono Barbarze Olczak.

W następnych latach systematycznie uzupełniano zasoby placówki. Księgozbiór w 1968 roku liczył 1664 woluminy.

W lipcu 1969 roku decyzją władz gminy włączono Gromadzką Bibliotekę w Glinniku w skład  Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni .
Od tego momentu biblioteki zaczynają tworzyć wspólną historię

W 1974 roku oprócz filii bibliotecznej w Glinniku GBP w Lubochni posiadała 7 punktów bibliotecznych we wsiach na terenie gminy.
Nadzór merytoryczny nad prawidłowym funkcjonowaniem bibliotek sprawowali instruktorzy z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mazowieckim .

W 1978 roku filię biblioteczną przeniesiono do wsi Luboszewy. Od marca 1983 roku na miejsce Barbary Olczak, która odeszła na emeryturę zatrudniono Elżbietę Obrzydowską
/ obecnie ?ojszczyk/.

Od 1985 roku historia zatacza krąg. Zostaje utworzona filia biblioteczna w Glinniku. Zostaje zlokalizowana, podobnie jak filia biblioteczna w Luboszewach w domu prywatnym.
Na stanowisku bibliotekarza zatrudniono Władysławę Mołojec.
Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni oraz filii bibliotecznych był  systematycznie uzupełniany. Statystyki odnotowywały wraz ze wzrostem zasobności księgozbioru,  również wzrost liczby czytelników.

Kiedy został wybudowany nowy budynek Urzędu Gminy, aby nie płacić za lokal, bibliotekę przeniesiono do tegoż budynku w 1990 roku. Wygospodarowano pomieszczenie w suterenie.

Władze gminy ciągle miały na uwadze polepszenie warunków lokalowych biblioteki.  Dzięki zasłudze i staraniom Rady Gminy na czele z przewodniczącym Ryszardem Majewskim i  wójtem Wiesławem Smejdą w 1995 roku postanowiono przenieść bibliotekę do wyremontowanego budynku Domu Ludowego. Siedziba GBP w Lubochni mieści się tutaj do dnia dzisiejszego.

Historię GBP w Lubochni ubogacało aktywne uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach organizowanych przez władze ówczesnego województwa piotrkowskiego, szczególnie Wydział  Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego oraz Bibliotekę Wojewódzką.

W 1994 roku przyznano nagrodę Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Wojewódzkiego w konkursie „Gmina Roku”. W roku 1995 nagrodę I stopnia w konkursie  „Biblioteka roku 1995”. W roku 1996 nagrodę wojewody piotrkowskiego w wojewódzkim konkursie „Najaktywniejsza gmina wiejska w zakresie kultury”. Biblioteka wzięła również udział w konkursie „Miejsce, które kocham”.

Przemiany gospodarczo – społeczne nie okazały się jednak korzystne dla rozwoju biblioteki i czytelnictwa na terenie gminy Lubochnia. W 2000 r. podjęto decyzję o połączeniu filii bibliotecznych w Glinniku i Luboszewach w jedną placówkę. W skład filii włączono również bibliotekę szkolną. Dla nowo zreformowanej filii przekazano jedno duże pomieszczenie  w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku. Księgozbiór tworzyły woluminy przeniesione ze wszystkich trzech bibliotek w ilości około 10000 egzemplarzy.

W  latach 2003- 2007 Gminną Biblioteką Publiczną funkcję kierownika sprawowała Maria Pecyna.

Mimo trudności biblioteka zawsze starała się realizować swoją trudną misję upowszechniania kultury w środowisku lokalnym. Organizowane były i są lekcje biblioteczne, wieczory poezji, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy malarskie, hafciarskie, etnograficzne. 

W bibliotece znajduje się również  Izba Pamięci Narodowej. Zbierane są różnego rodzaju eksponaty, które upamiętniają dawne czasy.

Dzięki staraniom osób kierujących biblioteką , placówka wzbogaciła się systematycznie w ciekawy księgozbiór oraz nowe wyposażenie w postaci  komputerów w czytelni internetowej i wypożyczalni oraz  kserokopiarkę.

Odwiedzając Gminną Bibliotekę Publiczną w Lubochni oraz Filię Biblioteczną w Glinniku, każdy znajdzie dla siebie jakąś rozrywkę, może tu posiedzieć, poczytać prasę, skorzystać z katalogów, wyszukać ciekawą i odpowiednią lekturę dla siebie, tak z księgozbioru popularnonaukowego, beletrystyki, jak też z księgozbioru regionalnego, który w ostatnich czasach ubogacają pozycje tworzone przez zaprzyjaźnione z placówką – poetki Marię Halinę Gajewską i Janinę Schab.

Każda z osób kierujących i pracujących w tej placówce pozostawiła swój ślad, uwieczniony w postaci fotografii i informacji prasowych przechowywanych w kronice Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubochni dla następnych pokoleń, które będą korzystać z bogatych zasobów biblioteki.

  POLUB NAS NA FACEBOOKU

LISTA ŻYCZEŃ

Okienko to jest dla Was!

Dzięki niemu możecie napisać do nas Wasze propozycje książek oraz wszytko to, co jest związane z naszą biblioteką !

trwa inicjalizacja, prosze czekac...GBP

Użytkowników : 5
Artykułów : 104
Zakładki : 56
Odsłon : 188067


prosze czekac... GBP
prosze czekac.. konkursy

© 2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni