Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą Biblioteki jest Dom Ludowy mieszczący się na ulicy Bogusławskiego 2, a siedzibą działalności Gmina Lubochnia. Biblioteka wraz z Filią w Glinniku wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

Cele i zadania Biblioteki:

1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną Gminy Lubochnia. Zapewnia ona mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie na terenie gminy.
2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych i samokształceniowych.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Udzielanie podstawowej pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy.
6. Organizowanie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz właściwej biblioteki pełniącej nadzór merytoryczny.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni zwana dalej Biblioteką jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą Biblioteki jest Dom Ludowy mieszczący się na ulicy Bogusławskiego 2, a siedzibą działalności Gmina Lubochnia. Biblioteka wraz z Filią w Glinniku wchodzi w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej.

Cele i zadania Biblioteki:

1. Biblioteka jest główną biblioteką publiczną Gminy Lubochnia. Zapewnia ona mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dba o sprawne funkcjonowanie na terenie gminy.
2. Biblioteka może prowadzić działalność dokumentacyjną, badawczą i wydawniczą.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa oraz zaspokajanie potrzeb informacyjnych i samokształceniowych.
2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej Gromadzenie piśmiennictwa oraz wszelkich materiałów dokumentujących dorobek kulturalny, gospodarczy i naukowy gminy.
3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej.
4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
5. Udzielanie podstawowej pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń przywarsztatowych i doskonalenia zawodowego, wymiana doświadczeń bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez sieć bibliotek publicznych na terenie Gminy.
6. Organizowanie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.
7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez kierownika Biblioteki, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz właściwej biblioteki pełniącej nadzór merytoryczny.

  POLUB NAS NA FACEBOOKU

LISTA ŻYCZEŃ

Okienko to jest dla Was!

Dzięki niemu możecie napisać do nas Wasze propozycje książek oraz wszytko to, co jest związane z naszą biblioteką !

trwa inicjalizacja, prosze czekac...GBP

Użytkowników : 5
Artykułów : 104
Zakładki : 56
Odsłon : 188069


prosze czekac... GBP
prosze czekac.. konkursy

© 2024 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni