Autorkami projektu są- Wioletta Bołoz i Małgorzata Tyce

Cele projektu:
1) Budowanie więzi ze swoim regionem, poprzez poznanie i kultywowanie lokalnych tradycji i kultury ludowej, przy wykorzystaniu technik multimedialnych.
2) Aktywizacja kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym i umożliwienie im zdobycia nowych umiejętności.
3) Utworzenie ośrodka aktywności lokalnej na terenie gminy  w miejscowości Lubochnia Dworska, gdzie będzie realizowany kurs komputerowy, kurs kroju i szycia strojów ludowych oraz haftu regionalnego a także warsztaty regionalne.
W trakcie realizacji projektu w budynku  Gminnej Biblioteki Publicznej powstanie ośrodek aktywności lokalnej, gdzie odbywać się będą warsztaty i kursy:
-  kurs komputerowy dla nieaktywnych zawodowo kobiet,
- kurs kroju i szycia strojów ludowych oraz haftu regionalnego dla wszystkich zainteresowanych zdobyciem nowych umiejętności oraz chcących zachować nasz rodzimy folklor,
-  warsztaty regionalne dla dzieci i młodzieży.

   Na kursie komputerowym pod kierunkiem instruktora panie zapoznają się z obsługą komputera, Internetu, aparatu cyfrowego. Nauczą się robić zaproszenia, zamieszczać oferty na stronach internetowych. Grupa ta korzystając z zasobów Internetu zdobędzie wiadomości na temat naszych strojów regionalnych i tradycji ludowych, przekaże je grupie szyjącej ubiory oraz uczestnikom warsztatów regionalnych.
   Podczas kursu  kroju i  szycia strojów ludowych oraz haftu regionalnego panie korzystając z informacji zdobytych w Internecie oraz po konsultacjach z etnografem uszyją stroje ludowe regionu rawsko-opoczyńskiego dla 4 par tancerzy, które zostaną przekazane Młodzieżowemu Zespołowi Pieśni i Tańca „Lubochnianie”. 
Uczestnicy warsztatów regionalnych pod kierunkiem instruktora we współpracy z akompaniatorem nauczą się śpiewać piosenki ludowe, recytować wiersze poetów ludowych, poznają  dawne  obrzędy związane z porami roku  oraz świętami kościelnymi, przygotują scenkę obrzędową, zbiorą teksty dawnych piosenek i korzystając z pomocy uczestniczek kursu komputerowego stworzą „?piewnik lubocheński”. Będzie on wykorzystywany podczas spotkań Kół Gospodyń Wiejskich, na próbach zespołu ludowego oraz  na lekcjach muzyki.
Wszyscy uczestnicy warsztatów i kursów z pomocą pań z Kół Gospodyń Wiejskich przygotują uroczyste spotkanie kończące projekt, na którym zaprezentują zaproszonym gościom efekty swojej pracy. Przedstawiona zostanie scenka obrzędowa, zaprezentowane zostaną uszyte stroje. Gospodarze i goście korzystając ze śpiewnika śpiewać będą piosenki ludowe naszego regionu.
Wszystkie podejmowane w ramach projektu działania będą utrwalane przy wykorzystaniu aparatu cyfrowego, a następnie prezentowane na  stronie internetowej.
W pakiecie startowym biblioteka otrzyma 5 używanych sprawnych komputerów, laptop oraz cyfrowy aparat fotograficzny.

 

  POLUB NAS NA FACEBOOKU

LISTA ŻYCZEŃ

Okienko to jest dla Was!

Dzięki niemu możecie napisać do nas Wasze propozycje książek oraz wszytko to, co jest związane z naszą biblioteką !

trwa inicjalizacja, prosze czekac...GBP

Użytkowników : 5
Artykułów : 104
Zakładki : 56
Odsłon : 167989


prosze czekac... GBP
prosze czekac.. konkursy

© 2023 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni