Rzeczpospolita Internetowa jest to największy program pomocy edukacyjnej dla wsi, którego celem jest aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej oraz rozwiązywanie problemów społecznych poprzez projekty wykorzystujące Internet. Program jest realizowany ze środków prywatnych poprzez Fundacje Grupy TP i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP.

Fundacja Grupy TP została powołana w grudniu 2005 r. przez Telekomunikację Polską oraz programy, których celem jest pomoc najbardziej potrzebującym oraz wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnej edukacji. Działania te, to przede wszystkim pomoc dzieciom i młodzieży (w tym osobom niepełnosprawnym) w obszarze ochrony zdrowia oraz nauczanie przy wykorzystaniu najnowszych technik komunikacji, ukierunkowanie na budowę społeczeństwa informacyjnego  w Polsce. Program Rzeczpospolita Internetowa to jeden z wielu programów FGTP, który został wypracowany wspólnie z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).