Liczba czytelników w 2012r. – 643 osoby

Liczba wypożyczeń książek i czasopism na zewnątrz w 2012 r. – 7144 wol.

Udostępnienia książek i czasopism na miejscu w 2012 r. – 1151 wol.

Księgozbiór ogółem na 31.12.2012 r. : 20960 wol.

Rodzaje wpływu książek w 2012 roku:

* zakup z dotacji organizatora:  226 wol.

* z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:  183 wol.

* dary (od instytucji, urzędów i czytelników):  58 wol.


Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców - 5

Liczba czytelników na 100 mieszkańców – 9

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców – 96