• Liczba czytelników w 2014r. – 589 osób
  • Liczba wypożyczeń książek i czasopism na zewnątrz w 2014 r. – 7240 wol.
  • Udostępnienia książek i czasopism na miejscu w 2014 r. – 807 wol.
  • Księgozbiór ogółem na 31.12.2014 r. : 21051 wol.
  • Rodzaje wpływu książek w 2014 roku:
  • * zakup z dotacji organizatora:  447 wol.
  • * z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 201 wol.
  • * dary (od instytucji, urzędów i czytelników):  72 wol.

  • Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców - 9
  • Liczba czytelników na 100 mieszkańców – 8
  • Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców – 119